Головна

ISSN (Print) 2786-6890

ISSN (Online) 2786-6084

Назва видання: науковий журнал «ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ ПРОСТІР»

Назва латиницею (транслітерація): naukovyi zhurnal "OSVITNO-NAUKOVYI PROSTIR"

Міжнародна назва (англійською): Scientific Journal “EDUCATIONAL SCIENTIFIC SPACE”

Дата заснування: 2021 рік

  

Реєстраційні документи:
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №24701-14641 Р від 16.02.2021р.

Засновник видання:
Український державний університет імені Михайла Драгоманова (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наказ МОН України № 949 від 25.10.2022)

Співзасновник видання:
Громадська організація «Українська асоціація педагогів і психологів початкової, дошкільної та позашкільної освіти» (Реєстрація у сфері друкованих медіа: Рішення № 290 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення – рішення на сайті)

Ідентифікатор медіа R30-02701 (Витяг з Реєстру у сфері медіа)

Юридична адреса засновника:
01054, м. Київ, вул. Олександра Кониського, буд. 8/14
Український державний університет імені Михайла Драгоманова (Гуманітарний корпус)

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

Галузь науки: 01 – освіта/педагогіка (011 – освітні, педагогічні науки; 012 – дошкільна освіта; 013 – початкова освіта; 015 – професійна освіта); 05 – соціальні та поведінкові науки (053 – психологія)

Тип видання: друковане, електронне.

Статус видання: вітчизняне.

Мова (мови) видання: українська, англійська.

Періодичність: два рази на рік.

Обсяг: журнал формату А4 (до 50 ум. друк. арк.)

Порядок оприлюднення: схвалення рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Видавець: Український державний університет імені Михайла Драгоманова.

Місце видання: Видавництво Ліра-К.

Адреса: 03142, м. Київ, вул. В. Стуса 22/1 (lira-k.com.ua/vydavnyctvo.html)

 

 

Слово від головного редактора наукового видання  «Освітньо-науковий простір» Educational scientific space»)

ШАНОВНІ АВТОРИ НАУКОВОГО ВИДАННЯ «ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ ПРОСТІР» EDUCATIONAL SCIENTIFIC SPACE»)!

Реалії сьогодення сприяють необхідності переосмислення широкого кола освітніх проблем, пов’язаних з процесами євроінтеграції освітньої галузі, що стало передумовою появи наукового журналу «Освітньо-науковий простір» («Educational scientific space»).

Розвиток освіти і науки будь-якої країни є одним з визначальних чинників благополуччя суспільства, підвищення добробуту його членів, духовного та інтелектуального зростання молодих вчених нової генерації. За останні десятиріччя сформувалися і набули динамічного розвитку різноманітні галузі педагогічної науки, в межах яких сформувалися нові потужні наукові школи, що активізували позитивну тенденцію для проведення актуальних досліджень, поглиблення наукових пошуків, оприлюднення і обговорення їх результатів у широких колах наукової спільноти тощо.

За нашим переконанням, створення наукового журналу «Освітньо-науковий простір», який дотримується принципів відкритості, об’єктивності та науковості є нагальною потребою часу. Переконані, що науковий діалог, передбачений на сторінках журналу між вченими різних наукових шкіл України і зарубіжжя, репрезентація сучасних педагогічних ідей, результатів багатовекторних досліджень та  експериментальні розробки дописувачів нашого наукового видання, складуть підґрунтя для забезпечення динамічного процесу інтеграції національної системи освіти у європейський і світовий освітній простір. Саме такий тип видань має стати флагманом сучасної науки з впровадження передових освітніх технологій, формування світогляду молодих вчених та спрямування руху ініціативних фахівців до якісної зміни державної політики у галузі освіти і науки.

Журнал «Освітньо-науковий простір» («Educational scientific space») покликаний стати науково інноваційним, практико орієнтованим виданням, адресованим науковцям, педагогам, докторантам, аспірантам, здобувачам вищої освіти, практичним працівникам та усім, хто цікавиться станом і перспективним розвитком освіти і науки.

Запрошуємо до публікації у нашому науковому виданні!

Олена Валеріївна Матвієнко, головний редактор наукового видання «Освітньо-науковий простір» («Educational scientific space»), доктор педагогічних наук, професор, заступник декана з міжнародного співробітництва педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова